Thông báo về việc Tổ chức Ngày hội "Bia Hà Nội - thuở ấy"

Nhân kỷ niệm 3 năm ngày thành lập, Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội sẽ tổ chức Ngày hội “Bia Hà Nội – thủơ ấy” tại Sân vận động Quần ngựa – Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội từ 9h – 18h ngày 6/12/2009.