Địa chỉ vàng Bia hơi Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội


Một số hình ảnh các Địa chỉ vàng Bia hơi Hà Nội treo băng rôn mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.