Số lượt xem: 1997
Gửi lúc 03:32' 02/06/2011
Bia - Một thời không thể quên

Nhớ khi xưa vào đầu năm sáu tám
Uống cốc bia hào rưỡi cả xi rô
Vẫn nhăn mặt thứ nước này đắng thật
Hai đứa chung không hết cốc con con
+++++++++
Vào đại học chúng tôi lại có dịp
Uống bia hơi mà chẳng phải kèm chi
Cốc không có, nên chỉ dùng xô,chậu
Vẫn chen nhau đến vã cả mồ hôi
+++++++++
Đi bộ đội, rồi trở về học lại
Đỡ phải chen vì có thẻ thương binh
Nhưng vẫn phải dùng thêm xô với chậu
Bởi cùng vui ,một lũ lính khát thèm
++++++++
Về Hà nôi thẻ què ,Tôi càng quý
Chẳng phải chen,có bốn cốc uống liền
Chục năm trời nhàn nhã uống bia hơi
Nhìn thiên hạ xô chen mà thơi thảnh
++++++++
Hết bao cấp bia nhiều hơn nước suối
Quán bia hơi nhản nhản mọc khắp nơi
Có tiền ,không thẻ mà ung dung uống
Có thẻ ,không tiền chỉ đứng nhìn chơi
+++++++
Hội bia hơi ,Hùng Bò ta tổ chức
Vé cũ ,tiền xưa,nhớ lại cả một thời
Và thẻ ấy ,được dùng làm đạo cụ
Mặt rạng ngời khi cầm cốc bia hơi
+++++++
Hè đang nắng,ta tìm nơi tránh nóng
Chỉ quán bia hơi là hợp với ta
Cùng lũ bạn ,hò dô bên bàn nhậu
Cuộc đời ơi ,bia và chỉ có bia                                                                                            Thọ CSV k6 cơ điện

Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Home