Số lượt xem: 1875
Gửi lúc 09:12' 31/10/2011
Thông báo về việc trả cược vỏ 2011

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37281476/7281475                Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn                           Mã chứng khoán: HAT

 

 

 

  Số:         /TB.HAT                                    Hà Nôi, ngày       tháng        năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: - Quí khách hàng

       - Các phòng ban trong công ty

 

            Để phục vụ cho công tác kiểm kê tài sản năm 2011, Ban lãnh đạo công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin thông báo:

 

1. Đối với vỏ keg inox 2 lít:

       - Đề nghị tất cả các khách hàng hiện nay đang tạm dừng kinh doanh bia 2 lít, mang trả toàn bộ vỏ keg cho công ty theo phiếu cược hiện có.

       - Phòng kế toán và phòng kinh doanh cân đối số vỏ keg của các khách hàng đang kinh doanh, nếu vượt quá số lượng lấy hàng ngày theo tỷ lệ quay vòng cho phép, yêu cầu khách hàng trả cược dần số vỏ  dư thừa về công ty.

       - Các khách hàng hiện đang tiếp tục kinh doanh, công ty sẽ tổng kiểm kê vào cuối tháng 12/2011, đến thời điểm đó, khách hàng phải mang toàn bộ số vỏ cược đến trả, hạn cuối cùng đến ngày 31/12/2011, nếu khách hàng nào không mang vỏ cược đến trả, công ty coi như đã mất vỏ và sẽ giải quyết công nợ theo luật định, số tiền cược vỏ chuyển sang thành tiền đền bù mất mát tài sản.

       - Từ ngày 01/01/2012: tất cả các phiếu cược cũ không còn giá trị để đổi cược hay trả cược nữa. Khách hàng tiếp tục kinh doanh bia hơi Hà Nội keg 2 lít sẽ làm thủ tục cược theo mẫu phiếu mới cho năm 2012

       - Phòng kinh doanh gửi thông báo trực tiếp tới các khách hàng và yêu cầu ký xác nhận thông báo.

 

2. Đối với vỏ keg 30 lít, 50 lít:

            - Từ tháng 11/2011, phòng kinh doanh và tổ thị trường phối hợp rà soát số lượng vỏ cược và số lượng tiêu thụ, lên danh sách các khách hàng trong diện phải giảm bớt vỏ cược, cử người thu hồi vỏ của tất cả các khách hàng tại thời điểm từ tháng 9/2011 đến nay không kinh doanh. Sang năm 2012, khi nào khách hàng có nhu cầu kinh doanh tiếp tục, công ty sẽ lại cho cược đủ theo lượng yêu cầu .

       - Đề nghị tất cả khách hàng đang kinh doanh phải đến công ty làm thủ tục đổi cược năm 2012 trước ngày 15/01/2012.

       - Từ ngày 15/01/2012 trở đi, khách hàng nào mới mang phiếu cược đến làm thủ tục để đổi cược hoặc trả cược cho năm cũ sẽ phải nộp phạt 5.000đ/keg/01 ngày.

           

            Vậy công ty xin thông báo để Quí khách hàng và các phòng ban trong công ty được biết và thực hiện đầy đủ theo qui định.

            Phòng Kế toán gửi thông báo đến cho tất cả khách hàng qua người viết hóa đơn hàng ngày, yêu cầu phải về thông báo với chủ mã số.

 

            Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên

-          Lưu VP

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 


Các tin khác«Quay lại

↑ Top


Home