Index of /uploads/quan_ly_tai_lieu

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1_ Du thao Dieu le t..>2022-03-03 09:41 7.8M 
 Báo_cáo_giao_dịc..>2024-01-24 09:56 1.3M 
 Báo_cáo_giao_dịc..>2024-01-26 10:26 1.5M 
 BAO CAO QUAN TRI 6 T..>2022-07-29 17:17 937K 
 BAO CAO TAI CHINH 6 ..>2022-08-15 15:40 3.2M 
 BAO CAO TC QUY 2.202..>2022-07-19 16:52 2.3M 
 BAO_CAO_QUAN_TRI_6_T..>2022-07-29 17:14 937K 
 BCTC 6 THANG DAU NAM..>2023-08-03 15:32 1.9M 
 BCTC 6 thang nam 202..>2022-03-03 09:42 3.1M 
 BCTC_năm_2023_61980..>2024-03-19 09:26 3.5M 
 BCTC_năm_2023_72068..>2024-03-19 09:27 3.5M 
 BCTC_quy_IV_nam_2022..>2023-01-18 15:53 2.0M 
 BCTC bán niên năm..>2023-08-03 16:03 1.8M 
 BCTC da kiem toan na..>2022-03-03 09:42 3.2M 
 BCTC da kiem toan na..>2023-03-07 17:34 4.0M 
 BCTC quy 2 nam 2021_..>2022-03-03 09:42 2.2M 
 BCTC quy I.2023.pdf 2023-04-24 15:18 2.0M 
 BC TC quy II nam 201..>2022-03-03 09:42 2.2M 
 BCTC quy IV nam 2023..>2024-01-19 14:37 8.1M 
 BC_quan_tri_nam_2021..>2022-05-16 08:46 738K 
 Bang_cung_cap_thong_..>2023-01-30 15:42 219K 
 Bao_cao_quan_tri_202..>2024-01-26 10:19 1.7M 
 Bao_cao_quan_tri_nam..>2023-01-30 15:37 1.2M 
 Bao_cao_thuong_nam_n..>2024-03-29 14:15 2.1M 
 Bao cao quan tri 202..>2022-03-03 09:41 857K 
 Bao cao tai chinh da..>2022-03-18 17:08 3.3M 
 Bao cao tai chinh qu..>2022-10-20 15:21 2.1M 
 Bao cao tai chinh qu..>2023-10-17 15:08 2.3M 
 Bao cao tai chinh qu..>2022-05-16 14:30 2.2M 
 Bao cao tai chinh qu..>2022-04-18 13:52 2.0M 
 Bao cao thuong nien ..>2023-03-17 11:00 2.3M 
 Bao cao thuong nien ..>2023-03-17 11:00 2.3M 
 Bien Ban - Nghi quye..>2022-04-27 10:45 4.9M 
 Bien ban, Nghi quyet..>2022-05-23 10:18 4.3M 
 CÔNG BỐ THÔNG TI..>2022-07-19 16:53 1.5M 
 Cập nhập tài li..>2022-04-20 15:16 2.9M 
 Cập nhật tài li..>2023-08-22 16:46 736K 
 CBTT BCTC quy I nam ..>2024-04-19 17:27 2.3M 
 CBTT Bien ban hop Ng..>2023-04-12 17:20 4.2M 
 CBTT Tai lieu DHCD 2..>2022-04-05 17:49 4.0M 
 CBTT_BB_NQ_tài_li..>2024-04-25 10:27 19M 
 CBTT_BB_NQ_tài_li..>2024-04-25 08:12 19M 
 CBTT_Bien_ban_Nghi_q..>2023-08-23 15:46 1.8M 
 CBTT_Bien_ban_Nghi_q..>2023-08-23 15:48 1.8M 
 CBTT_bao_cao_quan_tr..>2022-03-03 09:42 733K 
 CBTT_bat_thuong_24h_..>2022-12-28 15:18 411K 
 CBTT_bau_Truong_BKS_..>2022-03-03 09:42 238K 
 CBTT_giai_trinh_BCTC..>2024-01-19 14:46 1.2M 
 CBTT_giai_trinh_KQKD..>2022-03-03 09:42 300K 
 CBTT_ký_hợp_đồ..>2023-12-14 08:28 1.1M 
 CBTT_ky_hop_dong_KT_..>2023-07-10 13:56 1.7M 
 CBTT_ky_hop_dong_kie..>2023-07-10 13:56 1.8M 
 CBTT_ky_hop_dong_kie..>2022-03-03 09:42 1.1M 
 CBTT_ky_hop_dong_kie..>2022-03-03 09:42 1.3M 
 CBTT_lui_TG_to_chuc_..>2022-03-03 09:42 118K 
 CBTT_tai_lieu_DHCD_n..>2023-03-22 15:21 1.2M 
 CBTT_tai_lieu_DHCD_n..>2023-03-22 15:19 1.2M 
 CBTT_thay_doi_nguoi_..>2022-03-03 09:42 625K 
 CBTT_ve_nhan_su_dam_..>2023-10-12 16:43 204K 
 CBTT_ve_nhan_su_dam_..>2023-10-12 16:42 957K 
 CBTT duong dan tai l..>2023-08-02 16:28 1.5M 
 CBTT giai trinh loi ..>2023-10-17 15:08 1.6M 
 CBTT sua doi, bo sun..>2022-03-03 09:42 6.7M 
 CBTT sua doi dieu le..>2022-03-03 09:42 7.9M 
 CBTT tai lieu DHCD n..>2023-03-22 15:46 1.2M 
 CÔNG_BỐ_THÔN..>2022-07-13 11:12 622K 
 Cap_nhat_tai_lieu_DH..>2024-04-23 15:23 14M 
 Cap_nhat_tai_lieu_DH..>2024-04-22 17:51 11M 
 Cap nhat tai lieu DH..>2022-03-03 09:42 7.5M 
 Cap nhat tai lieu Da..>2023-04-11 22:26 6.0M 
 Cap nhat tai lieu Da..>2023-04-11 22:38 11M 
 Cap nhat tai lieu Da..>2023-04-12 08:03 11M 
 Du thao Dieu le.rar 2022-03-03 09:42 17M 
 Du thao cac quy che.rar2022-03-03 09:42 18M 
 GIAI TRINH BAO CAO T..>2022-08-15 15:40 228K 
 Giai_trinh_chenh_lec..>2024-03-19 09:29 287K 
 Giai_trinh_chenh_lec..>2023-03-07 20:42 332K 
 Giai trinh chenh lec..>2023-08-02 15:01 298K 
 Giai trinh chenh lec..>2023-07-20 15:56 319K 
 HAT 2018.rar 2022-03-03 09:42 1.2M 
 Nghi_quyet_HDQT_04_0..>2022-03-03 09:42 1.0M 
 Nghi_quyet_HDQT_18_4..>2022-05-19 11:15 1.4M 
 Nghi quyet DHDCD thu..>2022-03-03 09:42 2.1M 
 Tài_liệu_ĐHCĐ_n..>2024-04-03 09:59 5.1M 
 Tài_liệu_ĐHCĐ_n..>2024-04-03 09:53 3.8M 
 Tài_liệu_ĐHCĐ_n..>2024-04-03 09:59 5.1M 
 TB_trả_cổ_tức_..>2023-11-03 15:53 383K 
 TB_ve_ngay_DKCC_tra_..>2023-10-11 13:36 537K 
 Tai lieu DHCD 2021.rar 2022-03-03 09:42 22M 
 Tai lieu DHCD 2023.rar 2023-03-22 15:47 1.4M 
 Tai lieu DHCD bat th..>2023-08-02 16:28 705K 
 Tai lieu dai hoi co ..>2022-03-03 09:42 4.6M 
 Thông báo thanh l..>2024-05-09 11:36 363K 
 Thông báo thanh l..>2024-04-19 21:49 389K 
 Thong_bao_giao_dich_..>2023-12-25 09:04 760K 
 Thong_bao_ngay_DKCC_..>2024-03-05 16:14 1.1M 
 aa_53194.jpg 2024-04-22 16:19 368K 
 bao_cao_ngay_tro_tha..>2022-03-03 09:42 1.6M 
 bao_cao_ngay_tro_tha..>2022-03-09 09:53 1.6M 
 bao_cao_ngay_tro_tha..>2023-12-04 08:52 462K 
 bao_cao_quan_tri_6_t..>2022-03-03 09:42 716K 
 bao_cao_quan_tri_6_t..>2023-07-28 15:54 1.5M 
 bao_cao_quan_tri_nam..>2022-03-03 09:42 577K 
 baocao.pdf 2024-04-19 17:35 0  
 bao cao tai chinh 6 ..>2022-03-03 09:41 2.7M 
 bao cao tai chinh ba..>2022-05-17 14:29 3.4M 
 bao cao tai chinh da..>2022-05-17 14:34 3.1M 
 bao cao tai chinh da..>2022-03-03 09:41 3.0M 
 bao cao tai chinh da..>2022-05-16 14:30 2.8M 
 bao cao tai chinh na..>2022-03-03 09:41 3.0M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-05-17 14:27 1.7M 
 bao cao tai chinh qu..>2023-07-20 15:54 1.3M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-05-17 14:31 2.4M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-05-17 14:24 1.6M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-05-16 14:30 2.3M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-05-17 14:22 2.5M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-05-16 14:30 2.3M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:41 2.1M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:42 2.3M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:41 2.3M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-05-17 14:33 2.6M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:42 2.2M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:42 2.5M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:42 2.0M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:42 2.0M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:42 2.1M 
 bao cao tai chinh qu..>2022-03-03 09:42 2.1M 
 bao cao tai chinh so..>2022-03-03 09:42 3.1M 
 bao cao thuong nien ..>2022-03-03 09:42 2.3M 
 bao cao thuong nien ..>2022-05-16 14:30 2.5M 
 bao cao thuong nien ..>2022-03-03 09:42 2.8M 
 bao cao thuong nien ..>2022-03-03 09:42 2.9M 
 bao cao thuong nien ..>2022-03-03 09:42 2.9M 
 cong_bo_thong_tin_bo..>2022-03-03 09:42 259K 
 cong_bo_thong_tin_bo..>2022-03-03 09:42 208K 
 cong_bo_thong_tin_mi..>2022-03-03 09:42 436K 
 cong_bo_thong_tin_va..>2022-06-23 11:29 200K 
 cong_bo_thong_tin_va..>2022-06-23 16:48 200K 
 cong_bo_thong_tin_ve..>2022-06-29 13:56 200K 
 cong_bo_thong_tin_ve..>2022-06-29 13:57 200K 
 cong bo thong tin va..>2022-06-23 16:44 200K 
 giai_trinh_KQKD_2019..>2022-03-03 09:42 138K 
 giai_trinh_KQKD_bao_..>2022-03-03 09:42 235K 
 giai_trinh_KQKD_quy_..>2022-03-03 09:42 1.4M 
 giai_trinh_KQKD_tren..>2022-03-03 09:42 223K 
 giai_trinh_LNST_quy_..>2023-01-18 15:52 294K 
 giai_trinh_LNST_quy_..>2022-03-03 09:42 236K 
 giai_trinh_chenh_lec..>2022-03-03 09:42 275K 
 giai_trinh_chenh_lec..>2022-03-03 09:42 238K 
 giai_trinh_chenh_lec..>2022-03-03 09:42 159K 
 giai_trinh_chenh_lec..>2022-03-03 09:42 221K 
 giai_trinh_loi_nhuan..>2022-03-03 09:42 185K 
 giai trinh LNST quy ..>2022-10-20 15:21 304K 
 giai trinh bao cao t..>2022-03-03 09:42 13M 
 giai trinh chenh lec..>2022-03-03 09:42 165K 
 giai trinh loi nhuan..>2022-03-03 09:42 185K 
 img6_51062.jpg 2022-03-03 09:42 136K 
 ky_hop_dong_kiem_toa..>2022-03-03 09:42 378K 
 mau 07 thong bao cho..>2022-03-09 09:46 2.3M 
 mau_07_thuc_hien_quy..>2022-03-03 09:42 187K 
 nghi_quyet_HDQT_04_2..>2022-03-03 09:42 357K 
 nghi_quyet_HDQT_11_0..>2022-03-03 09:42 1.2M 
 nghi_quyet_HDQT_ngay..>2022-03-03 09:42 1.0M 
 nghi_quyet_HDQT_ngay..>2022-03-03 09:42 226K 
 nghi_quyet_HDQT_ngay..>2022-03-03 09:42 906K 
 nghi_quyet_dai_hoi_c..>2022-03-03 09:42 796K 
 nghi quyet DHDCD nam..>2022-03-03 09:42 2.7M 
 thay_doi_giay_chung_..>2023-03-29 16:31 275K 
 thay_doi_nhan_su_734..>2022-12-28 15:16 205K 
 thong_bao.pdf 2024-04-19 21:47 389K 
 thong_bao_38449.pdf 2024-04-22 16:20 389K 
 thong_bao_chot_ngay_..>2022-03-03 09:42 172K 
 thong_bao_co_tuc_201..>2022-03-03 09:42 4.0M 
 thong_bao_ngay_DKCC_..>2022-03-03 09:42 546K 
 thong_bao_ngay_DKCC_..>2022-03-03 09:42 181K 
 thong_bao_ve_ngay_DK..>2023-07-04 10:44 304K 
 thong_bao_ve_ngay_DK..>2023-07-04 10:47 304K 
 thong_bao_ve_ngay_DK..>2023-07-04 10:46 304K 
 thong_bao_ve_ngay_DK..>2023-07-04 10:43 304K 
 thong_bao_ve_ngay_DK..>2023-02-22 14:52 310K 
 thong bao de cu, ung..>2022-03-03 09:42 1.0M 
 thong bao tra co tuc..>2022-03-03 09:42 4.2M 
 thong bao tra co tuc..>2022-03-03 09:42 786K