Hàng vạn người tấp nập dự Ngày hội bia Hà Nội 2014 trong giá rét

Hàng vạn người tấp nập dự Ngày hội bia Hà Nội 2014 trong giá rét